Individuel terapi


INDIVIDUEL TERAPI

Vi er alle nybegyndere i at leve et liv. Ingen af os har prøvet det før. Derfor kan vi alle rende ind i nogle udfordringer som vi har brug for hjælp til at løse. Det kan være negative mønstre, som vi ønsker at bryde, sorg som vi ikke kan komme over, eller andre af livets mange udfordringer.

Individuel Terapi handler om at klæde dig på til det du kæmper med. For i sidste ende at opnå øget livskvalitet og indsigt i dig selv.

Livet er en lang række af nye oplevelser og det er ikke alle vi er rustet til at klare alene. Men det som vi kan lære af det giver os indsigt, udvikler os og herfra udspringer livsglæde og selvforståelse.

Psykoterapi går bagom de følelser der spænder ben for dig, bag om de handlingsmønstre der blokerer dig og finder frem til årsagen. Ofte eksisterer det på et ubevidst plan og at få indsigt i det er en vidunderligt oplevelse, for det betyder at du pludselig kan tage styring. Hvis dit følelsesliv var en bil er psykoterapi og indsigt i dig selv, det som sætter dig bag rattet.

Individuel terapi kan blandt andet hjælpe dig videre fra:

– Lavt selvværd
– Lav selvtillid
– Sorg
– Depression
– Angst
– Stress
– Ensomhed
– Mindreværdsfølelse
– Manglende glæde ved livet
– Vrede
– Manglende sexlyst
– Identitetskrise
– Frustrationer
– Indre uro
– Følelse af tomhed/meningsløshed

..og de følelser som du ikke kan sætte ord på, men har brug for at få afhjulpet.