kontakt@susannedyhrberg.dk   |   + 45 20 60 42 42

LÆRERE OG PÆDAGOGER

Mindfulness - for lærere og pædagoger

Mindfulness kursus for lærere & pædagoger

For dig og jer der ønsker konkrete og effektive teknikker til at skabe ro, glæde, balance og overskud i dagligdag.

Grib chancen og tilmeld dig og dine kolleger i dag.

Et heldagskursus i mindfulness eller eftermiddage – Ring til Susanne Dyhrberg 20 60 42 42
Livsmentor Akademiet, Nordre Strandvej 108B, 3140 Ålsgårde

Et kursus for lærere & pædagoger i mindfulness

 En pædagogisk dag eller to pædagogiske eftermiddage.
 Kurset vil reducere tilfælde af stress og mindske sygefravær.

Lærere og pædagoger er et af de vigtigste omdrejningspunkter for næste generation, og derfor er nærvær og opmærksomhed fra deres side nødvendig for børns udvikling. Hverdagen i skole og institutioner er fyldt med udfordringer og krav om læring og udvikling i fællesskabet. De pædagogiske opgaver bliver konstant mere omfattende, mens tiden bliver mere knap, og det resulterer i stress for mange.

Dagligdagen stiller store krav til lærere og pædagoger, og de mange relationer i løbet af en dag kan i nogle tilfælde fjerne fokus fra den enkeltes evne til nærvær, både i forhold til sig selv og i forhold til andre.

Antallet af sygedage stiger, arbejdsmiljøet bliver ugunstigt, kreativiteten daler, og for skolen er det mange steder en daglig kamp at få enderne til at mødes. I sidste ende går det ud over eleverne, der simpelthen færdes i et pædagogisk miljø uden overskud.

Hvad kan vi gøre ved det?

Mindfulness er en vej til bedre trivsel, og det vil give den enkelte lærer og pædagog mulighed for at håndtere flere bolde i luften og gribe dem der falder ned. Mindfulness vil frigøre den energi der bl.a. er bundet i frygten for kontroltab, og den positive virkning vil brede sig som ringe i vandet.

Hvad er mindfulness?

Mindfulness kan oversættes til “bevidst nærvær”. Det er den danske oversættelse, som rammer det engelske bedst. Gennem bevidst nærvær vil du skabe tålmodighed, venlighed og arbejde med en intention om at skabe glæde. Det handler om at være bevidst om sin negative tankerække, der har skabt en ond cirkel. På den måde kan man give sig selv mere overskud.

Praktisering af Mindfulness vil styrke evnen til at skabe mentalt overskud og vil styrke evnen til at handle ud fra et fundament af overblik og indre ro.

Udbytte:

 Mindfulness vil skærpe opmærksomheden og fleksibiliteten og give den enkelte medarbejder et bedre overblik og større fysisk velvære.
 Mindfulness vil fremme samhørighedsfølelsen og skabe mindre stress.
 Mindfulness vil bidrage til konfliktløsning, styrke kreativiteten og fremme problemløsning.
 Det vil medføre bedre trivsel og styrke arbejdsmiljøet.
 På sigt vil brug af mindfulness kunne læses på nedsat sygefravær.
 Kurset kan desuden bruges som oplæg til arbejdspladsens arbejde med trivsel og det psykiske arbejdsmiljø.

Program

Mindfulness workshop til lærere og pædagoger – En pædagogisk dag med høj intensitet, dyb læring og smittende glæde

Vi vil undervise med udgangspunkt i de 7 mindfulness principper:
 Accept
 Beginners mind
 Ikke bedømmelse
 Aversion – tiltrækning
 Tålmodighed
 Letting go
 Ikke ambition

Gennem arbejdet med disse grundlæggende begreber, vil deltagerne opleve hvad opmærksom nærvær kan betyde i hverdagen. Indre ro er med til at skabe en samhørighedsfølelse, som igen er med til at skabe overskud.
Man kan med mindfulness tilføje et nyt værktøj til sin pædagogiske værktøjskasse, som kan være med til at skabe mere succes i arbejdet med børn.

08.30 – 09.00 Præsentation
09.00 – 11.00 Hvad er mindfulness og hvorfor nu det?
11.00 – 12.30 De 7 mindfulness principper med øvelser
12.30 – 13.00 Frokost
13.00 – 14.30 De 7 mindfulness principper fortsat i gruppearbejde
14.30 – 15.00 Kaffe, te og kage
15.00 – 16.00 Hvordan kan jeg bruge mindfulness i hverdagen med børnene
16.00 Tak for i dag.

Underviser Psykoterapeut Susanne Dyhrberg

4.årig uddannelse som psykoterapeut
17 års behandlererfaring
Mindfulness instruktør MBSR 2007
4 ophold i Indien—uddannet i Raja meditation
1 årig coach uddannelse Collatz & Juul Hansen
1 årig Livsmentor uddanelse ved Body Mind Academy
1 årig efteruddannelse i empatisk kommunikation.
Underviser i mindfulkness & meditation i teori & praksis
Underviser i Erhvervslivet & mentor.

Underviser folkeskolelærer Anne Marie Andersen

Uddannet folkeskolelærer og skolebibliotekar
30 års undervisningserfaring af både børn og voksne.
1 årig coachuddanelse Sofia Manning
1 årig livsmentor uddannelse ved Body Mind Academy
Underviser i mindfulness & energi.

PRISER

A. Heldagskursus for max. 25 personer Kr. 12.000,- inkl. moms. ( dato aftales )

B. 2 eftermiddage for max. 25 personer Kr. 12.000,- inkl. moms ( datoer aftales )

C. Kursister der selv betaler Kr. 1.000,- inkl. moms

Tilmelding på mobil tlf. 20604242 / 22872665 eller via kontaktformular

Kontakt os for yderligere information.