fbpx
kontakt@susannedyhrberg.dk   |   + 45 20 60 42 42

Hvordan manipuleres du af en narcissist eller psykopat?

HELDAGSKURSUS


Søndag d. 17 Januar 2021 kl. 10:00-17:00

 

 

 

INTRODUKTION TIL KURSET

Narcissister og psykopater udvælger bevidst deres offer ud fra deres medfølende og empatiske personlighed. Det er typisk særligt sensitive, omsorgsfulde og kærlige mennesker – alt sammen noget de kan misbruge og udnytter ned til mindste detalje.

Heldagskursus for dig der genkender dem i din partner, ekskæreste, forældre, søskende, arbejdskollega eller chefen.


Lær hvordan du håndterer psykopater og narcissister, som

Manipulerer og udnytter deres omgivelser 

Er udspekulerede charmører

Er mestre i psykologisk magtspil

 

INTRODUKTION TIL EMNET

Psykopater og narcissister gemmer sig bag en facade af normalitet, mens de i virkeligheden spiller et psykologisk magtspil, hvor de bruger deres medmennesker som marionetdukker.

På selvisk og egoistisk vis jagter de opmærksomhed, sex, penge, dominans og udnytter deres omgivelser. De mangler empati, og vil gøre hvad som helst for at få magt og kontrol over deres offer, kun for egen vinding skyld.

De påfører deres relationer skyldfølelse og skam ved at misbruge deres følelser, empatiske evner, sårbarhed og frygt for afvisning.

De føler sig berettigede til at kritisere deres relationer på nedladende vis og ydmyger dig  på det personlige plan, som ødelægger dit selvværd, men omvendt tåler de ikke selv nogen form for kritik, de er grænseoverskridende og styrer deres omverden med frygt og trusler, de vil udfordre dig og give dig dårlig samvittighed, hvis du overhovedet forsøger at sætte en grænse over dem.

Psykopater og narcissister programmerer dig over tid, til at tro du er værdiløs, når de ingen andre kilde har til magt, bruger de følelsesmæssig manipulation for at opnå kontrol og styring over dig. Det bruges til at få ret og gennemtrumfet deres vilje.

 

HVAD SKER DER NÅR VI STARTER ET PARFORHOLD MED EN PSYKOPAT ELLER NARCISSIST?

Vi stoler på dem, og deres falske charme lokker dig ind i forholdet

Psykopater og narcissister skruer deres charmerende ansigt på og skjuler deres sande hensigter. I virkeligheden har de ikke tiltro til andre end dem selv og det er ganske få mennesker de knytter sig til. Med andre ord har de udfordringer med tillid til omverden, hvis de først har knyttet sig til dig, vil de nedbryde dig og sikre sig, at du ikke forlader dem, hvilket føles som en ubærlig krænkelse for dem, hvis du slipper ud af deres magtspil, de har manglende tolerance over for din beslutning og afvisning.

Misbrug af magt

Groft sprogbrug, både ordvalg og talemåde

Skældud og latterliggørelse

Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale

Nedværdigende ord eller direkte trusler 

Social kontrol, udelukkelse fra det sociale og på arbejdspladsen det faglig fællesskab

De giver udtryk for at være en person, du kan stole på og dem fortælle dine udfordringer og hemmeligheder i livet. Hvad du ikke ved er, at denne åbenhed og  sårbarhed er direkte ind i deres spindelvæv. Jo mere du stoler på dem, jo mere sårbar bliver du, for alt kan bruges imod dig, hvis det bliver nødvendigt at nedgøre og ydmyge dig, for at få kontrollen og magten over dig, hvilket sker i alvorlig grad,

En psykopat og narcissists yndlingsoffer er den ængstelige personlighed, som har en mindreværdsfølelse med en følsomhed overfor kritik og afvisning. De har et stort behov for vished og sikkerhed og mangler retten til at eksistere med egne behov og krav til nære relationer.

Børn af forældre med narcissistisk eller psykopatisk personlighedsforstyrrelse kæmper ofte med skyld, skam og dårlig selvværd og får meget let dårlig samvittighed. Det kan opleves som den omvendte verden at være barn af en forældre, der agerer på denne måde, at det altid har været mest hårdt for eller synd for mor eller far. Det i høj grad har været dig, der skulle tage dig af din narcissistiske forældre med manglende empati og stort ego. De har selv et stort selvbillede, men en meget lille formåen.

Du skulle lytte og trøste, når de har omtalt deres frustrationer og bekymringer om, hvor besværligt det var for dem at være skilt fra den anden forældre, være gift med faren/moren, på arbejdet eller et andet familiemedlem o.s.v,

Forældrefremmedgørelse: Når du og dit barn bliver ofre efter en skilsmisse med en narcissist,  når det har lykkes den fremmedgørende forældre at manipulerer bevidst med  barnet med psykisk vold og overgreb til de får deres vilje,  som resultat må deres overlevelsesstrategi  være at tage den narcissistiske forældres parti.  Der er tale om at barnet udsættes for massivt omsorgssvigt.

KRIMINALISERING AF PSYKISK VOLD

Den 1. april 2019 trådte den nye straffebestemmelse i kraft, der kriminaliserer psykisk vold

§243 i Straffeloven 
Den, som tilhører er nært knyttet til en andens husstand eller har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdige, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år. 

Bestemmelsen virker ikke med tilbagevirkende kraft. Det er derfor ikke muligt at anvende bestemmelsen til at retsforfølge krænkelser,der ligger forud for den 1. april 2019

 

SÅDAN GENKENDER DU NARCISSISTER OG PSYKOPATER PÅ PUNKTER, HVOR DE LIGNER HINANDEN

Her er listen der kan hjælpe dig med at genkende en af disse personlighedsforstyrrelser:

Charmerende og veltalende

Behov for opmærksomhed på overdrevet niveau

Manglende empati 

Insisterende, forførende, manipulerende, kontrollerende og dominerende

Egoistisk og selvoptaget

Et grandiost selvbillede og i virkeligheden en lille formåen

Kan ikke være alene, fungerer ikke, når han/hun er overladt til sig selv.

Krænker bevidst og udgiver sig som offer

Man skal beskæftige sig med dem og gerne med moderlig service

Mereværdsfølelse og berettiget til særbehandling

Ved bedst og har ingen fejl

Skaber konflikter for at få opmærksomhed

Lyver, fordrejer virkeligheden eller benægter

Er jaloux og misundelig


Ikke ansvar for egne handlinger

Mangler fuldstændig respekt for andres behov og grænser.

Gør dig værdiløs efter skilsmissen og skaber dramaer, konflikter og magtudøvelse

Skaber dramaer og ender i Familieretshuset som højkonflikt skilsmisse familieretssager og samværssager

Utroskab, man har ikke nok i en kvinde/mand

Psykisk vold bruges til at opnå eller opretholde kontrol og magt

 

HVAD SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, HVIS DU DELER BØRN MED EN PERSONLIGHEDSFORSTYRRET PERSON EFTER EN SKILSMISSE?

Hvis du er forældre med et sådan menneske skal du være forberedt på, at du vil blive trukket igennem alle offentlige instanser – Familieretshuset, kommunens familierådgiver, familieretten i din kommune og senere i Landsretten. I vil blive tilbudt alt indenfor konflikthåndtering i familieretshuset og der tilbydes familieudviklingskursus, (PREP) –kommunikationskurser, der er mange tilbud til højkonflikt skilsmisser, den  narcissistisk psykopatisk forælder ønsker ikke konflikten løst på nogen måde, men derimod kontrol, styring og magt over deres ekskæreste, -mand eller -kone, hvilket gør at alle forsøg på et samarbejde modarbejdes med endnu større konflikter f.eks. nægter at udlevere barnet eller børnene her begynder krigen at udvikle sig til forældrefremmedgørelse og dermed paragraf 243 i straffeloven.

 

HVORDAN GENNEMSKUER JEG EN PSYKOPAT ELLER NARCISSISTER OG HVORDAN MANIPULERER DE MED EMPATISKE MENNESKER?

På kurset vil du bliver undervist i og få svar på: 

Psykopater og narcissisters fælles måde at indfange deres offer, som partner, familiemedlem, arbejdskollega eller chef.

Forskellen mellem psykopater og narcissister, samt en narcissistisk psykopat?

Hvordan du kommer videre, hvis du har været udsat for psykisk vold eller psykisk overgreb

Hvordan du får hjælp til stress, sorg, frygt og angst

Hvilken hjælp kan du få, hvis det er en chef eller arbejdsgiver der driver chikane imod dig.

Wake up call – livet er efter en narcissist eller psykopat

Hvad du gør, når du deler børn med en narcissistisk eller psykopatisk person

Hvordan er magtspillet mellem en narcissistisk psykopat og en empatisk person

Hvorfor det er vigtigt med “no contact”

Hvad er narcissistiske forsyninger

Hvordan viser sorgen sig efter forholdet til en narcissistisk psykopat

Hovering –  generobring og indfangen af ekskæresten

Hvad er gaslighting?

Den største løgner, de omgås virkeligheden med bevidst ondskab

FÅ HJÆLP TIL AT SÆTTE GRÆNSER

Pris for heldagskursus kr. 1.000,- incl. frokost, kaffe, te og kage

Livsmentor Akademiet – Strandvejen 256 i Snekkersten, Søndag den 17. januar kl. 10.00 – 17.00